KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Józef Pociecha (Przewodniczący)
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. Dr. Andreas Geyer-Shulz
Institute of Information Systems and Marketing, Karlsruhe Institute of Technology

Prof. Dr Francesca Greselin
Department of Statistics and Quantitative Methods, University of Milano-Bicocca

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki
Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Anatoliy I. Pilyavskyy
Department of Mathematics and Statistics, Lviv University of Trade and Economics

Prof. Erik Šoltés Ph.D.
Department of Statistics, University of Economics in Bratislava

 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY


Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek (Przewodnicząca)
Prof. UEK dr hab. Anna Malina (Wiceprzewodnicząca)
Dr Katarzyna Frodyma (Sekretarz naukowy)
Prof. UEK dr hab. Monika Papież
Prof. UEK dr hab. Sławomir Śmiech
Dr Roman Huptas
Dr Jadwiga KostrzewskaDr Artur Lipieta 
Mgr Justyna Borowiec (Sekretarz)