Ważne terminy

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu w języku polskim i angielskim   3 lutego 2023
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  21 lutego 2023
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  3 marca 2023
Termin przesłania informacji do Autorów o propozycji publikacji wybranych referatów 19 maja 2023
Termin złożenia tekstu do redakcji czasopisma wskazanego przez organizatorów (zgodnie z wymogami redakcyjnymi) 30 czerwca 2023