Ważne terminy

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu w języku polskim i angielskim   13 lutego 2022
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  21 lutego 2022
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  7 marca 2022
Termin przesłania informacji do Autorów o propozycji publikacji wybranych referatów 23 maja 2022
Termin złożenia tekstu do redakcji czasopisma wskazanego przez organizatorów (zgodnie z wymogami redakcyjnymi) 30 czerwca 2022