Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Program konferencji
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
edings.
Publikacja w materiałach konferencyjnych tzw. Proceeding (termin złożenia artykulów: 26 stycznia 2018 r. na adres konfzak@uek.krakow.pl): 
Prospective authors are invited to submit papers of no more than 8-10 pages in length including results, figures and references. It is necessary to write the extended abstract and paper according to the instructions. 
Full version of the paper will be published upon successful review procedure and after the conference fee is paid. 
doc
Instructions for creating papers to proceedings: MS Word - format file *.doc    proceedings.docx


Istnieje możliwość opublikowania artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji w języku angielskim w czasopiśmie Argumenta Oeconomica Cracoviensia (13 pkt. MNiSW) lub Zeszytach Naukowych UEK (11 pkt.) w języku polskim lub języku angielskim (do wyboru przez autora) zgodnie z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa UEK.

Zgłoszenie artykułu następuje przez stronę internetową Wydawnictwa UEK:

1Argumenta Oeconomica Cracoviensia
2Zeszytach Naukowych 
W obu przypadkach jako źródło finansowania proszę wpisać "Konferencja Zakopiańska 2018"
Przypominamy, że 
w związku z koniecznością rozliczenia konferencji terminem nieprzekraczalnym złożenia tekstu do Zeszytów Naukowych oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia w ramach opłaty konferencyjnej jest 15 czerwca 2018 r. Po tym terminie (tj. 15 czerwca 2018 r.) zapraszamy do składania artykułów już zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami. 
  

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft