Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane

Formularz rejestracji

Rodzaj uczestnictwa
 
Dane osobowe
Imię *
Nazwisko *
Tytuł naukowy
Telefon *
E-mail *
 
Dane teleadresowe
Reprezentuję
Nazwa uczelni
Katedra
Ulica i numer *
Kod pocztowy * Miejscowość *
Kraj *
E-mail
 
Uwagi
 
 
  

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft