Materiały
do pobrania

 Proceedings.doc
 Program konferencji

Miejsce i data konferencji

9-12 maja 2017r.

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
 KOSZT UCZESTNICTWA
 
Opłata konferencyjna wraz z materiałami konferencyjnymi wynosi:
»  pokój dwuosobowy - 1200 zł 
»  pokój jednoosobowy - 1500 zł

Specjalna opłata konferencyjna dla doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, koszt publikacji tylko w Proceedings,obiady, przerwy kawowe) - 600 zł
 
Kwotę tę należy wpłacić na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer rachunku w PLN: BPH SA Kraków 28 1060 0076 0000 3310 0016 1623
(z dopiskiem: Konferencja Zakopiańska maj 2017, imię i nazwisko uczestnika)

 

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft