Materiały
do pobrania

 Proceedings.doc
 Program konferencji

Miejsce i data konferencji

9-12 maja 2017r.

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Józef Pociecha (Przewodniczący)
Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Czesław Domański
Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD.
Institute of Mathematics and Quantitative Methods,
University of Pardubice

Prof. Anatoliy I. Pilyavskyy
Department of Mathematics, Lviv Academy of Commerce

Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
Department of Statistics, University of Economics in Bratislava

Prof. dr hab. Mirosław Szreder
Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański

 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY


Prof. dr hab. Józef Pociecha (Przewodniczący)
Prof. UEK dr hab. Anna Malina (Wiceprzewodnicząca)
Dr Roman Huptas (Sekretarz naukowy)
Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek
Prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat 
Dr hab. Monika Papież 
Dr hab. Sławomir Śmiech 
Dr Katarzyna Frodyma 
Dr Jadwiga Kostrzewska
Dr Artur Lipieta 

 

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft