Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Program konferencji
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
Historia konferencji
im. Profesora Aleksandra Zeliasia
na temat
modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych

 

 
Nazwa konferencji Termin   Pliki
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa  5-8 Maja 2009 r.   Materiały konferencyjne 
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa  20-23 Kwietnia 2010 r.   Materiały konferencyjne 
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 10-13 Maja 2011 r.  
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa  15-18 Maja 2012 r.   Ulotka
 Program konferencji
 Streszczenia
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa          7-10 Maja 2013 r.             Ulotka
 Program konferencji
 Streszczenia
 Proceedings              
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 6-9 Maja 2014 r.  Ulotka
 Program konferencji
 Streszczenia
 Proceedings   
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa


 
12-15 Maja 2015 r.


 
 Ulotka
 Program konferencji
 Streszczenia
 Proceedings
 
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa 10-13 Maja 2016 r.  Ulotka
 Program konferencji
 Streszczenia
 Proceedings
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 9-12 Maja 2017 r.  Ulotka
 Program konferencji
 Streszczenia
 Proceedings
 

 

 

 

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft