Ważne terminy

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa z referatem   11 stycznia 2019
Termin złożenia streszczenia referatu w języku polskim i angielskim  11 stycznia 2019
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  18 stycznia 2019
Termin złożenia tekstu do Proceedings of the 13th Professor
Aleksander Zelias International Conference on Modelling
and Forecasting of Socio-Economic Phenomena
(j. angielski)
25 stycznia 2019
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  15 marca 2019
Termin złożenia tekstu do Zeszytów Naukowych UEK
oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia
 15 czerwca 2019*
 
 
Organizator konferencji
Organizator konferencji
Patron konferencji
Sponsor konferencji