Ważne terminy

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa z referatem   10 stycznia 2021
Termin złożenia streszczenia referatu w języku polskim i angielskim  10 stycznia 2021
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  17 stycznia 2021
Termin złożenia tekstu do monografii (j. angielski) – wymogi redakcyjne na stronie internetowej konferencj 24 stycznia 2021
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  5 marca 2021
 
 
Organizator konferencji

  
 
Organizator konferencji
Dofinansowanie

Patron konferencji
Sponsor konferencji