Ważne terminy

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa z referatem   10 stycznia 2020
Termin złożenia streszczenia referatu w języku polskim i angielskim  10 stycznia 2020
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  17 stycznia 2020
Termin złożenia tekstu do monografii (j. angielski) – wymogi redakcyjne na stronie internetowej konferencj 24 stycznia 2020
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  5 marca 2020
 
 
Organizator konferencji
Organizator konferencji
Patron konferencji
Sponsor konferencji