Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Program konferencji
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
Ważne terminy

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa z referatem   8 stycznia 2018
Termin złożenia streszczenia referatu w języku polskim i angielskim  8 stycznia 2018
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  18 stycznia 2018
Termin złożenia tekstu do Proceedings of the 12th Professor
Aleksander Zelias International Conference on Modelling
and Forecasting of Socio-Economic Phenomena
(j. angielski)
26 stycznia 2018
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  15 marca 2018
Termin złożenia tekstu do Zeszytów Naukowych UEK
oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia
 15 czerwca 2018*
 
* W związku z koniecznością rozliczenia konferencji termin złożenia tekstu do Zeszytów Naukowych oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia w ramach opłaty konferencyjnej jest terminem nieprzekraczalnym. Po tym terminie (tj. 15 czerwca 2018 r.) zapraszamy do składania artykułów bezpośrednio na stronach: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/ lub https://aoc.uek.krakow.pl zgodnie z przedstawionymi tam warunkami.

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft