Materiały
do pobrania

 Proceedings.doc
 Program konferencji

Miejsce i data konferencji

9-12 maja 2017r.

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
HARMONOGRAM

 
Termin zgłoszenia uczestnictwa  13 stycznia 2017
Termin złożenia streszczenia referatu w języku polskim i angielskim  13 stycznia 2017
Termin kwalifikacji referatów przez Komitet Naukowy  25 stycznia 2017
Termin złożenia tekstu do Proceedings of the 11th Professor
Aleksander Zelias International Conference on Modelling
and Forecasting of Socio-Economic Phenomena
(j. angielski)
17 lutego 2017
Termin wniesienia opłaty i przesłania potwierdzenia wpłaty  15 marca 2017
Termin złożenia tekstu do Zeszytów Naukowych UEK oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia  15 czerwca 2017*
* W związku z koniecznością rozliczenia konferencji termin złożenia tekstu do Zeszytów Naukowych oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia w ramach opłaty konferencyjnej jest terminem nieprzekraczalnym. Po tym terminie (tj. 15 czerwca 2017 r.) zapraszamy do składania artykułów bezpośrednio na stronach: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl lub https://aoc.uek.krakow.pl zgodnie z przedstawionymi tam warunkami.

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft