Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane

Formularz zgłaszania referatu

Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie zgłoszeń zakończyło się dnia 2018-01-15 o godzinie 10:59

 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft