XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
IM. PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA NA TEMAT 

"MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE
ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH"

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 10-13 MAJA 2021 ROKU


 

Patronat Honorowy Konferencji:

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. inż Stanisław Mazur

 

Dofinansowano z programu:

„Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Miejsce i data

10-13.05.2021
ZOOM

Uprzejmie informujemy, że ze względu na istniejącą w Polsce i na świecie sytuację sanitarno-epidemiologiczną i zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wśród społeczności naukowej, Komitet Organizacyjny XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” postanowił, że konferencja w dniach 10-13 maja 2021 roku odbędzie się w formule zdalnej w postaci telekonferencji za pośrednictwem platformy ZOOM.
 

Informujemy, że recenzowane materiały konferencyjne od VII do XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-gospodarczych” tzw. Proceedings of the Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena zostały włączone do bazy Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) stanowiącej integralną część Web of Science. 

Organizator konferencji

  
 
Organizator konferencji
Dofinansowanie

Patron konferencji
Sponsor konferencji