Materiały
do pobrania

 Proceedings.docx
 Program konferencji
 Ulotka

Miejsce i data

08.05.2018

"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane


XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
IM. PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA NA TEMAT 

"MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE
ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH"

ODBĘDZIE SIĘ W ZAKOPANEM (POLSKA)
W DNIACH 8-11 MAJA 2018 ROKU

 

 

 

Patronat Honorowy Konferencji:

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. inż Andrzej Chochół

Miło nam poinformować, że od dnia 21 grudnia 2017 roku materiały konferencyjne (tzw. Proceedings) z 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (Zakopane, MAY 9-11, 2017) są indeksowane  w bazie Web of Science™ Core Collection.  W  bazie indeksowane są także Proceedings z lat 2013, 2014, 2015 oraz 2016.
 
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym § 10.1.5 oraz załącznik nr 5 - liczba punktów za publikację w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie Web of Science™ Core Collection odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu ministra, czyli aktualnie 15 pkt


 
Organizator konferencji
Patron konferencji

Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
          Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sponsor konferencji
Statsoft