XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
IM. PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA NA TEMAT 

"MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE
ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH"

ODBĘDZIE SIĘ W ZAKOPANEM (POLSKA)
W DNIACH 11-14 MAJA 2020 ROKU


 

Patronat Honorowy Konferencji:

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. inż Andrzej Chochół

Oświadczenie!

 
Szanowni Państwo,
Szanowni Uczestnicy XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”,
 
W związku z zaistniałą w Polsce i na świecie sytuacją sanitarno-epidemiologiczną i zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wśród społeczności naukowej oraz mając na uwadze zdrowie wszystkich uczestników Naszej konferencji, Komitet Organizacyjny XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” został niestety zmuszony do odwołania konferencji w dniach 11-14 maja 2020 roku.
 
Jednocześnie Komitet Organizacyjny Konferencji rozważa przeniesienie konferencji na termin późniejszy, tzn. jesień br. (październik lub listopad 2020 roku). Ewentualne przeniesienie i zorganizowanie konferencji w terminie późniejszym będzie uzależnione od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce oraz innych czynników organizacyjnych. Stąd brak obecnie konkretnej nowej daty konferencji.
 
Bardzo serdecznie przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację, jednak nie jest ona zależna od Komitetu Organizacyjnego.
 
O rozwoju sytuacji, w tym o ewentualnej nowej dacie wydarzenia będziemy informowali Państwa w kolejnych tygodniach, w związku z czym prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej.
 
Jeżeli konferencja odbędzie się w ewentualnym nowym terminie, to zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą i zachęcamy wszystkich Państwa do rozważenia uczestnictwa w konferencji.
 
Licząc na Państwa zrozumienie, wyrozumiałość i cierpliwość, życzymy Państwu dużo zdrowia i łączymy wyrazy szacunku,
 
Komitet Organizacyjny
XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”
 
Materiały do pobrania

Miejsce i data

11.05.2020
"HYRNY"
ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane

Informujemy, że recenzowane materiały konferencyjne od VII do XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-gospodarczych” tzw. Proceedings of the Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena zostały włączone do bazy Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) stanowiącej integralną część Web of Science. 

Organizator konferencji
Organizator konferencji
Patron konferencji
Sponsor konferencji